Vaccinationer

Resevaccinationer

Vaccinera dig hos oss inför utlandsresan. Vi tar emot både vuxna och barn och har ett fullt sortiment av resevacciner.
Vad du behöver beror på resmål, hur länge du är borta, ditt hälsoläge och dina tidigare vaccinationer.
Du får råd hos oss om rätt resemedicinering och om de risker som finns på just ditt resmål.
Du får också tips om vad som kan vara bra att ha med i ditt reseapoteket.
Läs mer om resemedicin här: www.vaccinationsguiden.se

Ring för rådgivning och tidsbeställning 0533 - 813 70

   
 

Livmoderhalsvaccin

Gardasil är ett nytt vaccin för att förebygga i första hand livmoderhalscancer orsakad av vissa typer av humant papillomvirus (HPV), men också mot bland annat könsvårtor till följd av HPV-infektion. 

För vem gör vaccin mot HPV mest nytta?
Bäst nytta gör vaccinet för dem som inte är infekterade alls och sen avtar skyddet ju fler virus man blivit infekterad med. Detta kan i praktiken omsättas i att nyttan avtar med åldern och vaccinet är idag godkänt för flickor/kvinnor upp till 26 år. (Källa: Socialstyrelsen) Allmän HPV-vaccination som skydd mot bland annat livmoderhalscancer erbjuds från och med år 2010 flickor som är 11-12 år inom skolvaccinationsprogrammet.

Gardasil ingår i läkemedelsförmånen för kvinnor mellan 13-17 år.  Vaccinet består av tre sprutor som ges inom ett tidsintervall av 6 månader.

Ring för rådgivning och tidsbeställning 0533 - 813 70

   
 

Barnvaccination

Vissa vaccinationer till barn sker vi barnavårdcentral. Kontakta därför barnavårdscentral för frågor kring barnvaccination. 0533 - 813 88

   

Fästingar

Fästingbett kan orsaka TBE som är en allvarig sjukdom. TBE vaccination ger dig ett skydd mot sjukdomen.

För att behålla skyddet behövs en påfyllnadsdos vart tredje till femte år.    Läs mer om TBE och andra fästingöverförda sjukdomar här: www.fasting.nu Ring för rådgivning och tidsbeställning 0533 - 813 70

 

Influensa

Två till tio procent av befolkningen insjuknar i influensa under perioden december – april varje år. Vid större epidemier kan mer än var femte individ drabbas.

För unga och friska är sjukdomen ofta över inom en vecka. Personer i hög ålder och de med underliggande sjukdomar kan drabbas mer allvarlig.

Vaccination sänker risker för att drabbas av influensan och minskar sjukfrånvaron. Samtidigt minskar risken för influensa-relaterade komplikationer.

Under höst och vinter erbjuder vi influensavaccination

Läs mer om influensa och influensvaccination här:

www.smittskyddvarmland.se

Ring för rådgivning och tidsbeställning 0533 - 813 70

   
 

Svevac

Vi registrerar alla givna vaccinationer i Svevac som är en datoriserad  

vaccinationsjournal som används av alla landstingsanslutna vårdgivare. Detta

betyder att alla landstingsanslutna vårdgivare kan se vilka vaccinationer

du fått. Läs mer om Svevac här

www.smittskyddvarmland.se

 

 

Vaccinationsavgift

Pris för vaccin, stickavgift tillkommer.

Adress:
Sundsgatan 1B
661 40 Säffle
Öppettider:
Måndag-fredag   (vardagar)
Kl 08:00-17:00
Telefon:
0533-813 70
Måndag-fredag
Kl 08:00-10:00
Provtagningsenhet:
Måndag-torsdag
Kl 08:00-16:00
  Fredag
  Kl 08:00-14:00
lunchstängt Kl 12:00-13:00
E-mail:
info@sveavardcentral.se
   
                 
Nu kan du enkelt lista dig på
Svea vårdcentral.
Vid första kontakten med oss kan
du välja din husläkare
Läs mer
   
Svea vårdcentral - Sundsgatan 1B   661 40  Säffle    Tel 0533 813 70  
www.sveavardcentral .se   -   info@sveavardcentral.se