Om Praktikertjänst
   
  Praktikertjänst är ett unikt vårdföretag som funnits i över femtio år. Vi är Sveriges största koncern inom privat entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård.
   
  Vi ägs och drivs av de som arbetar som verksamhetsansvariga på våra mottagningar runt om i landet. Det skapar ett engagemang som är själva kärnan till vår framgång.
   
  På uppdrag av landsting och regioner driver vi småskalig och nära sjukvård. Varje dag, över hela Sverige, arbetar vi för att ge den bästa vården och det bästa omhändertagandet till våra patienter. Fem miljoner människor kommer årligen i kontakt med någon av oss inom Praktikertjänst
   
  Vi arbetar för en trygg vård med hög kvalitet.
   
Praktikertjänsts affärsidé och vision:
Affärsidé:
Vi ger patienten bästa omhändertagande genom att i samverkan driva och
utveckla en småskalig och nära tandvård, hälso-och sjukvård och omsorg.
Yrkesskicklighet, erfarenhet och en god entreprenörsanda gör att patienten,
medarbetaren och kunden känner förtroende och trygghet. Aktieägarna arbetar
själva med vård i företaget.
Vision:
Bättre vård för bättre liv.
  Vill du veta mer? 
   
  Till Praktikertjänsts weeplats
   
 
Svea vårdcentral - Sundsgatan 1B   661 40  Säffle    Tel 0533 813 70  
www.sveavardcentral .se   -   info@sveavardcentral.se